Oddalenia 2015 - Filmy / Movies

1. Tonn Nua? © Niall Clery & Peter McKeown
czas: 19:34 / duration 19:34
Film dokumentalny na temat współczesnego kina irlandzkiego. Autorzy zastanawiają się nad fenomenem wzrostu produkcji nisko-budżetowych. An inquisitive documentary into contemporary Irish cinema. The film focuses on the rise of micro-budget productions over the last few years.
2. The Countryman © Eamonn Norris
czas: 13:00 / duration 13:00
Młody rolnik uważa, że ma to wszystko co potrzebna do szczęścia: wspaniałych przyjaciół, własne mieszkanie i kosmopolityczny styl życia. Postanawia jednak sprawdzić, jak będzie wyglądało jego życie w stolicy. A young rural farmer believes he has it all: great friends, his own apartment and a cosmopolitan lifestyle. However one day he decides to move to Dublin to explore what his life would be like there.


3. Nie dotykając gór / Flying over the moutains © Paweł Powolny
czas: 14:40 / duration 14:40
 Rafał Szumiec w 2001 roku został mistrzem Polski w kolarstwie górskim. Rok później odniósł wypadek, w wyniku którego został sparaliżowany od pasa w dół. Miał wtedy 19 lat, lecz mimo młodego wieku nie poddał się. In 2001 Rafał Szumiec becomes champion of Poland in mountain cycling. But one year later as a result of an accident he is paralyzed from his waist down. He is only 19, but despite his youth he will not surrender.4. Let me out, let me in © Bartosz Piątek
czas: 20:00 / duration 20:00
Film opowiada o młodym mężczyźnie, który walczy ze swoimi lękami i przeżywa wewnętrzny rozłam. The film tells the story of a young man who fights with his own demons and goes through an internal crisis.

5. A History of Amazement © Aleksander Szeser
czas: 4:10 / duration 4:10
Dwoje młodych ludzi podziwia obraz znanego artysty. Do jakich dojdą wniosków…? Two young people admire the painting by a famous artist. But the true meaning of the painting turns out to be a somewhat unexpected one.


6. Prometeusz / Prometheus © Piotr Nalazek
czas: 9:32 / duration 9:32
Pewien poeta odwiedza swojego umierającego przyjaciela w szpitalu. Rozmawiają o sprawach fundamentalnych jak relacje rodzinne, wiara, życie i śmierć. An old poet comes to visit his dying friend in the hospital. They talk about the deepest things; family, faith, life, death.

7. Violeta © Francesco Cocco
czas: 11:10 / duration 11:10
 Mężczyzna i kobieta czekają na rozmowę kwalifikacyjną. Napięcie rośnie … Kto dostanie pracę? A guy and a girl are waiting for a job interview. The tension mounts. Who will get the job?


8. Pepper © Marc Cleary (withdrawn due to technical reasons) 
czas: 17:52 / duration 17:52
Czy jest możliwa przyjaźń pomiędzy ośmioletnim chłopcem i artystą ? Czy wybory rodziców są akceptowane przez dzieci? Film o miłości, przyjaźni i akceptacji. A short film about love and acceptance. An unlikely friendship develops between an 8 year old boy and a female impersonator. Are parents’ choices ever accepted by children?